Tin tức

Tín Dụng Cho Kinh Doanh Chứng Khoán Tăng 15% Trong Năm 2018

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng là một trong những đích quan trọng mà ngành Ngân hàng tiến tới để đạt được những cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng tài chính quốc tế.