Khi phát sinh tranh chấp thuộc quyền hạn và liên quan đến sản phẩm bán sĩ

 Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại qua email cskh.demax.hcm@gmail.com

 Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của sản phẩm bán sĩ sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì sản phẩm bán sĩ sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ để giải quyết tranh chấp đó.

 Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của sản phẩm bán sĩ thì ban quản trị sẽ yêu cầu các thành viên khiếu nại tự giải quyết

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ 

Công ty Cổ phần DEMAX VIỆT NAM

Hotline: 02873038998 (bấm phím 2) hoặc 0888888624

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Huyên, P Tân Thành, Huyện Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: cskh.demax.hcm@gmail.com

;